Cum se recuperează creanțele de la firmele în insolvență

Recuperarea datoriilor (creanțelor) a fost și este o problemă cu care se confruntă întregul mediu de afaceri, în condițiile în care tot mai multe companii întâmpină dificultăți financiare sau, destul de rar întâlnit, refuză să-și mai achite obligațiile financiare față de partenerii de afaceri,

În prezent, la nivel național, zeci de mii de firme se află în procedura de insolvență și beneficiază astfel de protecția legii în ceea ce privește plata datoriilor. Cu ajutorul specialiștilor în produra insolvenței, recuperarea creanţelor se desfăşoară cu celeritate.

„Procedura insolvenţei prezintă ca particularităţi termene foarte strânse de contestare a tabelului de creanţe, a actelor şi rapoartelor emise de către administratorul judiciar, a deciziilor comitetului creditorilor sau a adunării creditorilor.

Practica şi experienţa avocatului specializat în recuperări creanţe în procedura insolvenţei este un avantaj important al creditorului în vederea atingerii obiectivului de recuperare a creanţelor de la debitorul ajuns în stare de insolvenţă. De asemenea, întregul pasiv sau o parte din acesta poate fi suportat de către organele de conducere ale societăţii debitoare în măsura în care aceştia se fac vinovaţi de ajungerea societăţii în stare de insolvenţă”, a declarat avocatul Cătălin-Radu Pavel, în cadrul unei conferințe pe teme de insolvență.

Recuperare creanțe

Conform legii 85/.2014, odată ce debitorul a intrat în insolvenţă, creditorii trebuie să depună o cerere de înscriere la masa credală, în vederea recuperării creanţelor. Termenul pentru depunerea cerererilor de admitere a creantelor şi afişarea Tabelului Preliminar este de maximum 60 de zile de la deschiderea procedurii. Debitorul, creditorii precum și orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii la tabelul de creanţe. Ulterior, administratorul sau lichidatorul judiciar pot introduce la judecătorul-sindic acţiuni pentru anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. Se propune apoi un plan de reorgnizare, de către debitor, de administratorul judiciar, sau de unul sau mai mulţi debitori ce deţin împreună cel puţin 20% din totalul creanţelor. Planul de reorganizare trebuie aprobat de adunarea creditorilor şi confirmat de judecătorul sindic. Acesta prevede un calendar privind plata datoriilor debitorilor.

În cazul în care planul de reoganizare nu este acceptat, firma va intra in faliment. Aceasta presupune că activele debitorului vor fi valorificate, iar sumele rezultate vor fi distribuite creditorilor în ordinea prevăzută de legea insolvenţei. Recuperarea creanţelor se poate realiza şi de la persoanele care se fac vinovate de ajungerea firmei în stare de insolvenţă.

În acest sens, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane.