Cabinetul Mihaela Monea

Oferă servicii de lichidare, voluntară, lichidare judiciară, lichidarea asociaților și fundațiilor, administrare judiciară, reorganizare preventivă a afacerii, consultanță în domeniul insolvenței.

Dosare rezolvate
0 +
Dosare în lucru
0
Rezoluții pozitive
0 %

Lichidare voluntară

Cabinetul de insolventa Monea Mihaela are experienta in realizarea cu succes a lichidării, a gasirii celor mai bune metode de valorificare a activelor din patrimonial societatilor in lichidare.

Lichidare judiciară

Cabinetul de insolvență Monea Mihaela urmăreşte maximizarea valorii recuperate din vânzarea bunurilor societăţii aflate în lichidare şi din recuperarea creanţelor acesteia

Lichidarea fundațiilor și asociațiilor

Procedura de lichidare a asociațiilor și fundațiilor este diferită de cea aplicabilă societăților.

Servicii de Specialitate legate de  îndeplinirea  activităţii  de  administrator  judiciar,  lichidator  judiciar, administrator special,  reorganizări judiciare,  lichidări judiciare, lichidări administrative, consultanţă  în domeniul  insolvenţei,  întocmire plan  de  reorganizare,  analiza solvabilităţii debitorilor,   asistenţă şi consultanţă în recuperarea creanţelor, îndeplinirea atribuţiilor de administrator special în condiţiile legii, întocmirea rapoartelor de analiză a societăţii necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plăţi precum şi a celorlalte rapoarte cerute de legislaţia insolvenţei,

Echipa

Faceți cunoștință cu oamenii din echipa noastră

Filip Ionescu

Partner

Maria Petre

Avocat

Leonard Ion

Avocat

George Minea

Expert Contabil

Cabinetul Individual de Insolvență MONEA MIHAELA este inființat prin decizia de inființare din 30.03.2007. Titularul Cabinetului, Dna. MONEA MIHAELA este practician în insolvență definitiv și compatibil, membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (U.N.P.I.R.), fiind înscris în Tabloul de Evidență al U.N.P.I.R. la subsecțiunea IB –  număr matricol 1B0648

  • inventarierea activelor societăţii în conformitate cu prevederile normelor în vigoare consultanţă la întocmirea rapoartelor de evaluare a unor active care urmează a fi valorificate prin vânzare în cadrul procedurii insolvenţei
  • conducerea sau supravegherea activităţii societăţii pe perioada de observaţie, reorganizare judiciară şi faliment
  • întocmirea planului de reorganizare şi supravegherea respectării acestuia studierea pieţei în vederea identificării unor potenţiali clienţi în vederea valorificării bunurilor societăţilor în insolvenţă
  • întocmirea strategiei de valorificare a activelor societăţii aflate în insolvenţă, fie prin licitaţie, fie prin negociere directă în condiţiile Legii nr.85/2006
  • lichidarea bunurilor societăţii
  • întocmirea planurilor de distribuire a sumelor obţinute din lichidarea bunurilor societăţii
  • întocmirea rapoartelor de închidere a procedurii insolvenţei în condiţiile legii
  • formularea cererilor de antrenare a răspunderii membrilor organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere în conformitate cu prevederile prevederile legale