Mandat Ad-hoc

Mandatul ad-hoc este o procedura confidentiala, declansata la cererea debitorului. Prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instanta, negociaza cu ceditorii in scopul realizarii unei intelegeri intre unul sau mai multi dintre acestia in scopul depasirii starii de dificultate in care se afla intreprinderea.

Debitorul poate adresa presedintelui tribunalului o cerere de numire a unui mandatar ad-hoc din randul practicienilor in insolventa, aratand motivele care fac necesara numirea acestuia. In termen de 5 zile de la primirea cerererii, presedintele tribunalului dispune convocarea debitorului si a mandatarului ad-hoc propus.

Procedura se desfasoara in camera de consiliu si se mentine confidentiala pe toata durata sa. 

Obiectul mandatului ad-hoc se va realiza, in termen de 90 de zile de la desemnare, o intelegere intre debitor si unul sau mai multi creditori ai sai, in vederea depasirii starii de dificultate si salvgardarii intreprinderii, pastrarii locurilor de munca si acoperirea creantelor asupra debitorului.

In scopul realizarii obiectului mandatului, mandatarul ad-hoc va propune stergeri, reesalonari sau reduceri partiale de datorii, continuarea sau incetarea unor contracte in curs, reduceri de personal, precum si orice alte masuri pe care le considera necesare.

Onorariul mandatarului ad-hoc va fi stabilit provizoriu de către presedintele tribunalului, la 

propunerea debitorului si cu acordul mandatarului ad-hoc, sub forma unui onorariu fix sau a unui onorariu lunar. 

Acesta va putea fi modificat ulterior, la cererea mandatarului ad-hoc, cu acordul debitorului. 

Mandatul ad-hoc încetează: prin denuntarea unilaterala ; prin încheierea întelegerii prevăzute,

dacă, în termenul prevăzut de 90 zile, mandatarul nu a reusit să intermedieze încheierea unei întelegeri între debitor si creditorii săi. La cererea debitorului sau a mandatarului ad-hoc,

presedintele tribunalului va constata încetarea mandatului ad-hoc, prin încheiere irevocabilă.