Procedura de lichidare judiciară – situație juridică în care Cabinet Lichidator vă poate ajuta 

Lichidarea judiciară este diferită de lichidarea voluntară. Vorbim despre o procedură ce se aplică în cazul societăților ce nu mai au capacitatea de a plăti datoriile către creditori. O societate ce își încetează astfel activitatea reduce din pierderi și conservă eventualele active, însă va depinde de conducerea unui administrator judiciar.

Lichidarea judiciară sau falimentul presupune o procedură specială și are caracter colectiv, general sau unitar, concursual sau egalitar. Scopul este de a executa bunurile debitorului ce este în insolvență comercială, astfel încât a putea satisface cerințele creditorilor. 

Pentru astfel de situații  juridice, printre altele, se poate ocupa Cabinet Lichidator Mihaela Monea. Scopul este de a realiza procedura de lichidare firma, ținând cont de un mod optim de a maximiza valoarea recuperată din vânzarea de bunuri ale societății în cauză, cât și din recuperarea creanțelor. 

Condiții obligatorii pentru lichidarea judiciară 

Există 2 condiții ce trebuie îndeplinite:

  • Debitorul să nu aibă calitate de comerciant persoană fizică sau societate comercială. 
  • Debitorul să nu se afle în situația de stare de încetare a plăților. 

De menționat că insolvența comercială nu este insolvabilitatea. Diferența aici este că intervine simpla neplată a datoriilor la termenul scadent.

O a treia condiție este de ordin procedural și se referă la hotărârea judecătorească prin care se pronunță lichidarea judiciară. 

Cum se desfășoară, concret, procedura de lichidare judiciară 

Cu o cerere pentru a declara falimentul, de către comerciant sau creditor ori din oficiu, procedura continuă cu încetarea plăților, anunțată de administrator sau director. Lichidatorii sau administratorii depun documentele contabile, astfel că falimentul este pronunțat după ce este depusă la grefa tribunalului tot șirul de acte:

  • bilanțul contabil;
  • contul de profit și pierderi;
  • tabloul cheltuielilor personale;
  • registrele comerciale.

Efecte imediate 

Ca urmare a lichidării judiciare comerciantul decade din drepturi. Astfel, falitul nu mai are drept de a fi tutore, curator sau mandator sau de a intra în localul bursei. 

De asemenea, alte efecte constau în desesizarea comerciantului de administrarea tuturor bunurilor sale. Datoriile devin scadente.

În tot acest demers de lichidare un judecător sindic, adunarea creditorilor și tribunalul comercial efectuează administrarea falimentului, având ca obiective:

  1. Constatarea, conservarea și întregirea patrimoniului. 
  2. Stabilirea pasivului și a masei credale.
  3. Lichidarea activului. 
  4. Plățile creditelor.

De reținut că lichidarea judiciară are caracter subsidiar și poate fi pronunțat de instanță, după o perioadă de observație și de redresare judiciară, dacă aceasta este posibilă. O astfel de perioadă are în vedere de asemenea satisfacerea creditorilor. 

Despre cum puteți soluționa tot acest caz de lichidare, regăsiți informații și în pagina oficială a unui practician în insolvență, așa cum veți descoperi la cabinetlichidator.ro. Lichidarea judiciară este doar unul din serviciile juridice regăsite aici. După caz și nevoie puteți apela la Cabinet Lichidator pentru a urmări îndeplinirea procedurii de insolvență sau reorganizare, de divizare sau închidere firmă. Diversitatea serviciilor cu care sunteți întâmpinați aici fac posibilă o colaborare cu această firmă și în ceea ce privește organizarea de licitații sau dizolvare de firmă. 

Contact:

+4 0770 417 373

office@cabinetlichidator.ro