Ce trebuie să știi despre preluarea firmelor cu datorii! Apelează la Cabinet Lichidator 

lichidator
Datoriile acumulate de către o firmă și imposibilitate de a le achita, impun nevoia de soluții cât mai rapide. Cabinet Lichidator vine în ajutorul firmelor care întâmpină astfel de situații.

Oferă soluții personalizate, analizează, implementăm și propunem un plan complex în ceea ce privește preluare firma cu datorii

În acest context, Cabinet Lichidator propune o serie de pachete:

  • preluarea firmei pentru a demara falimentul/insolvența.

Acest pachet se referă la faptul că vor prelua răspunderea comercială și civilă în ceea ce privește managementul firmei respective. Faptele de natură penală nu vor fi preluate. Cost: € 4.000 + TVA.

  • preluarea firmei pentru a se negocia cu creditorii. 

Acest pachet are în vedere obiectivul de a diminua debitul și de  a obține o eșalonare rezonabilă. Cost: € 4.000 + TVA.

  • preluarea cât și asigurarea managementului până la redresare.

Această procedură poate avea loc după due-diligence de către echipă.  Prețul se stabilește în funcție de raportul final, deci nu este unul fix. 

Lichidarea asociațiilor și fundațiilor 

Această procedură de lichidare a asociațiilor și fundațiilor este diferită față de cea a societăților, însă are ca particularitate principală reglementarea în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000.  

Prima etapă în ceea ce privește lichidarea este obținerea sentinței civile de aprobare a dizolvării. Pentru aceste proceduri însă, este esențial să apelați la un specialist în domeniu care are o experiență vastă și vă poate ajuta în acest sens. 

Modul de dizolvare pentru lichidarea asociațiilor și fundațiilor se realizează prin 3 metode: de drept, prin hotărârea adunării generale și prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz. 

După aprobarea dizolvării, se poate începe procedura de lichidare. 

Administratorul judiciar 

Administratorul judiciar este reprezentantul desemnat de către adunarea generală care este împuternicit să efectueze pe contul și în numele acestuia actele necesare de administrare pe durata procedurii când debitorului i se permite să își administreze activitatea. 

În continuare sunt prezentate câteva dintre atribuțiile administratorului financiar:

  • examinează situațiile economice a debitorului, cât și a documentelor depuse, după care întocmește un raport prin care va propune 2 aspecte: intrarea în procedura mai simplă sau continuarea perioadei de observație în cadrul procedurii generale, apoi supunerea raportului judecătorului sindic într-un termen stabilit de el.
  • va examina activitatea debitorului, va întocmi un raport în detaliu în ceea ce privește cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență.
  • va întocmi actele, în contextul în care debitorul nu și-a îndeplinit obligația respectivă a termenelor legale și va verifica, corecta și completa informațiile necesare în acte.
  • va elabora planul de reorganizare în ceea ce privește activitatea debitorului, ținând cont de cuprinsul raportului,, cât și de condițiile și termenele prevăzute. 
  • va supraveghea operațiunile de gestionare a patrimoniului debitorului.
  • va conduce integral sau parțial activitatea debitorului, însă va respecta precizările exprese ale judecătorului sindic cu privire la atribuțiile sale, cât și la condițiile de efectuare a plăților. Aceste aspecte se aplică la conducerea parțială. 

Acestea sunt doar câteva dintre atribuțiile administratorului financiar. Indiferent de situațiile prezentate mai sus, dacă aveți nevoie de ajutor de specialitate, Cabinet Lichidator prin reprezentant Mihaela Monea, practician în insolvență, este persoana potrivită care vă poate ajuta. 

Contact:

+4 0770 417 373

office@cabinetlichidator.ro

Luni-Vineri: 09:00-17:00